همايش چهارمين دورهمي مدارس پيشرو

چهارمين دورهمي مدارس پيشرو کشور بصورت آنلاين در تاريخ 01 تيرماه ساعت 15با مشارکت بيش از 100 مدرسه برجسته برگزار خواهد شد.

جهت ثبت نام در رويداد حداکثر تا 31 خرداد اقدام فرماييد.

شماره دبيرخانه: 02128428756
سامانه پيامک: 09302264000

تاریخ خبر: 1400/04/10