برنامه زمان بندی داوری های آنلاین جشنواره همتا

✴️داوری ها به صورت آنلاین و در بستر اسکای روم خواهد بود.

✴️لطفا کلیه شرکت کنندگان جشنواره به صورت کاربر مهمان در روز و ساعت مشخص شده طبق برنامه زمانبندی داوری از طریق لینکی که در پایین هر گرایش درج شده در محیط کلاس حضور یابند.

✴️ مدت زمان هر ارائه 30 دقیقه خواهد بود ( 20 دقیقه ارائه کنندگان و 10 دقیقه داور)

✴️ داوری هر مقطع به صورت جداگانه انجام می پذیرد

داوری توسط هیات داوران توسط فرم های داوری دقیق و اختصاصی با توجه به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی انجام می شود.

✴️ موضوع، خلاقیت و نوآوری، تسلط علمی، نحوه ارائه، مستندات و مدارک ارائه شده ملاک های اصلی ارزیابی هیات داوران است.

 

برنامه افتتاحیه ( روز سه شنبه 16 آذرماه 1400 ساعت 15 الی 17)

https://www.skyroom.online/ch/hamrahschool/hamta

تاریخ خبر: 1400/09/16